PRINT 2000 NYOMDA KFT. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

JOGI SZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNEREK, TERMÉSZETES SZEMÉLY KÉPVISELŐINEK ELÉRHETŐSÉGEI ADATAI KEZELÉSÉHEZ (KÉSZÜLT: 2018.05.25.)Az adatvédelem kiemelten fontos a Print 2000 Nyomda Kft. számára, ezért a természetes személyek adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan járunk el.

A hatályos jogszabályoknak, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének megfelelően az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban (nyilatkozatban) rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.Ki kezeli az Ön személyes adatait?


Adatkezelő neve: Print 2000 Nyomda Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét, Nyomda u. 8.
Adószáma: 11372811-2-03
Telefonszám: 06-76/501-240
E-mail cím: www.print2000.hu
Weboldal neve: www.print2000.hu


Hol és mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait:

Az Öntől kért adatokat (név, telefonszám, e-mail) székhelyünkön, a Print 2000 Nyomda Kft. elektronikus és papíralapú adattároló rendszerében tároljuk. Árajánlatkérés esetén, ha nem lesz megrendelés 6 hónapon belül, akkor a természetes személy elérhetőségét töröljük 6 hónap múlva. Megrendelés esetén a számla kiállításától számított 6 évig megőrizzük az adatokat.Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az Ön személyes adatait az alábbi munkakörök ellátását végző munkavállalóink (mint adatfeldolgozók) kezelhetik.Munkakörök: árajánlat-készítő, gyártás-előkészítő, ügyvezető, termelésvezető, logisztikai vezető, kereskedelmi és pénzügyi vezető/ ügyintéző, kereskedő, könyvelő, MIR-KIR vezető, raktáros, csomagoló, fuvarozó
Adatkezelés célja: Üzleti kapcsolattartás (ajánlatok készítése, megrendelések, szerződések teljesítése, szállítás, számlázás, vevői-elégedettségmérés)


Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból kívül álló harmadik személyekkel. A harmadik fél (Magyar Posta, futárszolgálat) részére továbbított személyes adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel.Mi a feldolgozás jogalapja?

Személyes adatainak feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul.Tájékoztatás az Önök jogairól:

 • Hozzáférési jog: Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól az info@print2000.hu e-mail címen vagy székhelyünk címén.
 • Hordozhatósághoz való jog: Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek.
 • Helyesbítés joga: joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, ill. a hiányos személyes adatainak pótlását.
 • Törléshez való jog: jogában áll bármely korábban már feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkban:
  • Nyitott megrendelése van, amely még nem került kiszállításra, vagy részlegesen szállítottuk ki
  • Rendezetlen tartozása van a Print 2000 Nyomda Kft. felé
  • A tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően tároljuk.
 • Az ellenvetés joga: Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a Print 2000 Nyomda Kft. jogos érdeke szerint történik. A Print 2000 Nyomda Kft. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.
 • A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga: Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést. Kifejezett hozzájárulása esetén fogjuk direkt marketinggel, ajánlattal keresni.
 • A korlátozás joga: Joga van kérelmezni, hogy a Print 2000 Nyomda Kft. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:
  • Ha ellenvetése van a feldolgozással szemben a Print 2000 Nyomda Kft. jogos érdeke alapján, az Ön kifejezett nyilatkozata alapján korlátozzuk az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
  • Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, a Print 2000 Nyomda Kft.-nek korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
  • Ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
  • Ha a Print 2000 Nyomda Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.


Hogyan gyakorolhatja a jogait?

Az adatvédelmi rendelkezések maradéktalan betartása érdekében adatvédelmi munkatársunk kezeli a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket.Adatvédelmi munkatárs / Adatvédelmi tisztviselő:

Adatvédelmi munkatársunk (Kállai Zoltán) feladata, hogy a személyes adatait mindig pontosan, szükséges mértékben és meghatározott cél érdekében dolgozzuk fel. Adatvédelmi munkatársunkkal a kallai.zoltan@print2000.hu e-mail-címen léphet kapcsolatba, vagy a 06-76/501-244 telefonszámon.A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

Ha úgy gondolja, hogy a Print 2000 Nyomda Kft. a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 22/C, ugyfelszolgalat@naih.hu, 06-1/391-1400).Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásairól mindig tájékoztatjuk Ügyfeleinket.